Isnin, 22 Februari 2010

jawapan rumusan - titipan cuti tahun baru cina 2010

SKEMA JAWAPAN
(Rumusan)


Pendahuluan / pengenalan [2 markah]

1. Petikan membincangkan kepentingan/faedah/kebaikan sains dan teknologi
dalam membina tamadun manusia. (2m)
Isi tersurat [ 4- 12 markah]

1. Sebagai salah satu sumber untuk meneruskan kehidupan. (2m)
2. Masyarakat pengembara primitif menjadikan sains dan teknologi sebagai panduan. (2m)
3. Pemburu boleh mengelak daripada binatang buruan tercium bau mereka. (2m)
4. Pemburu boleh memiliki ilmu anatomi binatang. (2m)
5. Pemburu tahu menentukan bahagian yang paling rawan untuk sasaran senjata. (2m)
6. Turut diaplikasikan dalam pembuatan senjata untuk memburu. (2m)
7. Senjata-senjata boleh ditajam dan diruncingkan. (2m)
8. Boleh mengukur kemajuan sesebuah negara. (2m)
9. Petani boleh mengaplikasikan konsep sains dalam amalan pertanian. (2m)


Isi tersirat [ 4-12 markah]

1. Masyarakat masih menggunakan peralatan lama. (2m)
2. Masyarakat tidak mahu berubah. (2m)
3. Harga peralatan yang sangat mahal. (2m)
4. Kekurangan kepakaran untuk mengendalikannya. (2m)
5. Kos penyelenggaraan meningkat/tinggi (2m)
6. Masyarakat tidak mahir menggunakannya (2m)
7. Kesukaran mendapatkan pinjaman pembelian peralatan. (2m)
8. Masyarakat kekurangan wang/modal. (2m)
9. Institusi kewangan sukar memberi pinjaman. (2m)

Penutup [2 markah]

1. Kesimpulannya, kerajaan perlu menggalakkan penggunaan sains dan teknologi
dalam kehidupan supaya meningkatkan kemajuan negara. (2m)

2. Oleh itu/Tuntasnya/Intihanya semua pihak perlu memanfaatkan sains dan
teknologi dalam kehidupan seharian supaya kehidupan mereka lebih selesa. (2m)


Soalan 2 : Pemahaman

Soalan 2 (a) Petikan Umum

Berdasarkan petikan Soalan 1 di atas, jawab soalan-soalan yang berikut dengan menggunakan anda sendiri.


(i) Berikan maksud rangkai kata intipati alam semula jadi.(2 markah]
 Isi / kandungan yang bersumberkan alam semesta

(ii) Bagaimanakah sains dan teknologi membantu kehidupan masyarakat primitif dan moden?
[3 markah]
 Menggunakan senjata untuk memburu [1m]
 Memahami penggunaan dalam pemburuan [1m]
 Masyarakat moden menggunakannya untuk teknologi pertanian [1m]
 Masyarakat moden menggunakannya untuk memahami dan menjaga ekosistem [1m]


(iii) Pada pendapat anda, apakah langkah-langkah untuk menggalakkan masyarakat supaya
menggunakan sains dan teknologi dalam kehidupan seharian?
[4 markah]
 Kemudahan memberi pinjaman modal / kewangan [1m]
 Pameran / karnival berkaitan sains dan teknologi kepada orang ramai [1m]
 Ceramah / seminar berkaitan sains dan teknolog [1m]
 Lawatan ke Pusat Sains Negara / Pusat Sains dan Teknologi [1m]
 Pendedahan sains dan teknologi kepada pelajar sejak awal [1m]
 Memperbanyak rancangan televisyen berkaitan sains dan teknologi [1m]
 Menawarkan kursus-kursus di universiti berkaitan dengan sains dan teknologi [1m]
 Kerajaan mengadakan minggu atau bulan sains dan teknologi [1m]

Tiada ulasan:

Catat Ulasan