Isnin, 28 Jun 2010

LATIHAN KARANGAN MINGGU 23 ( TINGKATAN 5 )

Soalan : Karya-karya sastera dapat memupuk nilai-nilai murni dalam diri pembaca.
Bincangkan.

Rangka Jawapan:

1.0 Pendahuluan :
- Komponen sastera dalam bahasa Melayu diperkenalkan kepada para
pelajar di sekolah menengah mulai tahun 2000
- Komponen sastera terpilih ini mengandungi pelbagai nilai murni
- menyediakan pucuk pimpinan Negara yang bernilai murni
- menyahut cabaran Wawasan 2020 untuk mewujudkan masyarakat bermoral.

2.0 Isi / Fakta:
2.1 Karya-karya sastera banyak membawa nilai keagamaan untuk pembaca
- Bagaimanakah karya sastera dapat membawa nilai keagamaan?
- Mengapakah nilai keagamaan amat penting dewasa ini?
- Apakah gejala negatif yang berleluasa akibat kurangnya didikan agama dalam masyarakat dewasa ini?
- Contoh / Bukti

2.2 Karya-karya sastera dapat memupuk semangat patriotik dalam diri pembaca
- Mengapakah nilai patriotik amat penting dipupuk?
- Apakah kesannya jika rakyat tidak mempunyai semangat patriotk?
- Bagaimana karya sastera dapat memupuk semangat patriotik?
- Bagaimanakah nilai murni ini dapat mempengaruhi sikap para pelajar?
- Contoh / Bukti

2.3 Karya-karya sastera dapat memupuk nilai cinta akan alam sekitar.
- Karya yang bagaimanakah mengandung nilai tersebut?
- Bagaimanakah nilai cinta akan alam sekitar ini dapat melestarikan alam sekitar?
- Apakah peranan yang dapat dimainkan oleh pembaca yang membaca karya-karya sastera yang mengandungi nilai cinta akan alam sekitar?
- Mengapakah alam sekitar perlu dipulihara dan dipelihara
- Contoh / Bukti

2.4 Karya-karya sastera dapat menerapkan nilai kasih sayang dalam diri pembaca
- Apakah tujuan nilai kasih sayang diterapkan dalam diri pembaca ?
- Bagaimanakah nilai kasih sayang dapat disampaikan melalui karya-karya sastera?
- Mengapakah masyarakat dewasa ini ketandusan nilai kasih sayang?
- Apakah kesannya terhadap Negara jika nilai ini tidak dipupuk dalam diri pembaca?
- Contoh / Bukti

2.5 Karya-karya sastera boleh memupuk perpaduan kaum dalam kalangan masyarakat.
- Bagaimanakah fenomena hubungan kaum di negara kita?
- Bagaimanakah karya sastera dapat memupuk nilai bersatu-padu di negara kita?
- Mengapakah perpaduan kaum amat penting dipelihara oleh semua rakyat?
- Apakah kesan baik yang akan diperoleh negara jika rakyatnya hidup bersatu-padu
- Contoh / Bukti

3.0 Penutup:
- Setiap lapisan rakyat perlu membaca banyak karya sastera untuk menguasai nilai-nilai murni terutamanya golongan muda / pelajar
- Dapat membantu merealisasikan matlamat Wawasan 2020
- Dapat meningkatkan imej Negara

Tiada ulasan:

Catat Ulasan