Selasa, 23 Oktober 2012

Tugasan sempena cuti Hari Raya Aidil Adha... 24 Oktober 2012Assalammualaikum ... anak-anak didik cikgu yang dikasihi.... anak-anak 5 Ibnu Sina dan 5 al-Kindi.... Selamat Hari Raya Aidil Adha cikgu ucapkan.... sambil menikmati   saat-saat keemasan cuti ini, jangan lupa titipan cikgu ini.... cetak dan baca untuk ulang kaji....ingat countdown SPM yang hanya tinggal 13 hari lagi...:)


Baca petikan di bawah dengan teliti dan kemudian jawab soalan-soalan berikutnya dengan menggunakan perkataan anda sendiri.
Setelah hari malam maka isteri Khoja Maimun pun memakai dengan selengkap pakaian yang indah-indah. Setelah sudah lalu pergi mendapatkan Bayan seraya katanya, “ Hai unggas yang ganti ibuku ,berilah aku ini izin supaya aku pergi sahaja pada anak raja itu!” Maka sahut Bayan, “ Hai Siti yang mulia belumkah lagi tuan hamba bertemu dengan anak raja itu? Maka tuan terlalu sangat khilaf pada memakai pakaian yang tidak layak dipakai, kerana emas dan perak itu adakalanya menjadi fitnah, siapa tahunya kalau terlihat kepada anak raja itu, maka inginlah ia akan pakaian tuan ini, dendamkan tuan lalu mahukan pakaian ini. Kata anak raja itu, “ Marilah berikan daku supata dapat kupandang bekas tubuh tuan ini, menjadi penawar penyakit berahi di dalam tubuhku ini!” Kalaulah tuan berikan nescaya datanglah bencana dan musykil ke atas tuan. Jikalau tuan laki-laki datang kelak, maka ditanya akan pakaian ini apa jua jawab tuan? Pakaian itu dilihatnya  pula dipakai oleh anak raja itu. Matilah tuan dibunuhnya dan lagi hamba pun tidaklah berkawan lagi . Hidup pun serasa matilah kerana emas ini tidaklah berkawan lagi. Hidup pun serasa matilah kerana emas ini bertemukan orang berkasih-kasihan  serta menjadikan pula amat berbantahan! Tidakkah tuan mendengar Hikayat Serimala dengan Pandai Emas? Bukankah kerana sebab emas daripada bersahabat menjadi bercerai 
(Dipetik daripada prosa tradisional 'Hikayat Khoja Maimun' diselenggarakan oleh Abdul Rahman Kaeh dalam antologi Harga Remaja, Dewana Bahasa dan Pustaka)

(i) Nyatakan maksud terlalu sangat khilaf?                                                              [2 markah]
(ii) Nyatakan tiga alasan yang disebut oleh Si Bayan jika isteri Khoja Maimun memakai pakaian tersebut?                                                                                                         [3 markah]
(iii) Pada pendapat anda, mengapakah para isteri boleh terdorong untuk berlaku curang ketika suami tiada di rumah                                                                                     [3 markah]


Baca petikan di bawah dengan teliti dan kemudian jawab soalan-soalan berikutnya dengan menggunakan perkataan anda sendiri.
Hatta beberapa lama Khoja Maimun belayar itu, maka datanglah cubaan Allah Taala atas hambanya, dengan demikian dicetera akan orang yang empunya cetera ini. Selama peninggalan Khoja Maimun belayar itu, sebermula ada pada suatu hari maka Bibi Zainab pun bercintalah akan suaminya. Maka ia pun pergilah duduk di tingkap mahligainya berangan-angan serta memandang pada jalan seraya itu maka pada ketika itu terpandanglah kepada anak raja di dalam negeri itu, lalu berkuda hampir dengan mahligai isteri Khoja Maimun. Pada tatkala Bibi Zainab pun memandang ke bawah terpandanglah kepada muka anak raja itu, pemandangan Bibi Zainab terlalu elok rupanya anak raja itu. Sebermula anak raja pun memandang kepada isteri Khoja Maimun, terlalu baik parasnya sama berjumpa matanya lalu dibawanya tersenyum oleh anak raja itu. Dengan takdir Allah Taala maka anak raja itu pun berahilah akan Bibi Zainab itu. Adapun akan Bibi Zainab itu pun tersangkutlah hatinya akan anak raja itu.
Setelah sudah maka anak raja itu pun menyimpang ke rumah seorang perempuan. Setelah sampai anak raja itu pun berkata kepada perempuan itu, “ Hai ibuku pergilah sampaikan kepada perempuan itu, katakan aku suruh kepada orang itu, katakan aku berkehendakkan  dia dengan barang-barang tipu daya ibu akan meluluskan maksud aku ini!” Setelah didengar oleh orang tua itu segeralah ia pergi kepada isterinya Khoja Maimun itu
(Dipetik daripada prosa tradisional 'Hikayat Khoja Maimun' diselenggarakan oleh Abdul Rahman Kaeh dalam antologi Harga Remaja, Dewana Bahasa dan Pustaka)

 1. Apakah maksud tersangkutlah hatinya?                                                       (2 markah)
 2. Tuliskan peristiwa pertemuan pertama Bibi Zainab dengan anak raja        (3 markah)
 3. Sekiranya anda Bibi Zainab, apakah yang anda lakukan untuk menghilangkan kesunyian.                                                                                                 (3 markah)
 Baca petikan di bawah dengan teliti dan kemudian jawab soalan-soalan berikutnya dengan menggunakan perkataan anda sendiri.
Maka Taif pun berkata, “ Hai perempuan, siapa engkau ini dan apa katamu?” Maka sahut perempuan itu, “Akulah yang mengawali istana raja itu. Telah aku keluarlah, siapa dapat kembalikan aku ke istana ini?” Maka kata Taif, “ Apa erti katamu itu?”Maka kata perempuan itu, “Bahawa Raja Tabristan ini berpalinglah daulatnya dan umurnya pun singkatlah” Maka sahut Taif, “ Hai perempuan, betapakah perinya engkau kembali ke istana raja ini dan daulatnya raja pun akan bertambah-tambah dan umurnya pun akan dilanjutkan oleh Allah?” Maka kata perempuan itu, “ Sungguh-sungguhkah engkau hendak buat kebaktian kepada raja itu? Jika engkau hendak akan bertambah-tambah daulatnya raja kamu itu dan umurnya pun dilanjutkan Allah, hendaklah engkau bunuh akan anakmu yang engkau kasihkan dengan tulus hatimu, supaya segera aku kembali ke istana raja kamu itu!” Telah Taif mendengar kata perempuan itu maka Taif pun segeralah ditangkap tangan anaknya. Maka segera dipegangkannya oleh perempuan itu seraya katanya, Jangan engkau bunuh anakmu itu! bahawa sesungguhnyalah telah kembalilah aku ke istana raja kamu, daripada tulus hati kamu dengan ikhlasnya hati kamu mengerjakan pekerjaan tuanmu itu. Adalah Allah Taala memberi balasan atas kejujuranmu dan keikhlasanmu kerana yang sempurna adalah Allah Taala jua.Maka raja kamu berbahagialah ia, dan daulatnya pun bertambah-tambah dan umurnya puna akan dilanjutkan Allah Taala!” Maka Taif pun dilepaskannya tangan anaknyaitu lalu dibawanya kembali ke rumahnya. 
(Dipetik daripada prosa tradisional 'Hikayat Khoja Maimun' diselenggarakan oleh Abdul Rahman Kaeh dalam antologi Harga Remaja, Dewana Bahasa dan Pustaka)

 1. Bagaimanakah perempuan itu masuk ke dalam istana tanpa membunuh anak Taif?
(2 markah)
 1. Berdasarkan petikan di atas, siapakah perempuan yang berkata-kata itu dan apa keitimewaanya?                                                                                              (3 markah)
 2. Pada pendapat anda, apkah amalan yang perlu dipraktikkan dalam kehidupan seharian?                                                                                                 (3 markah)
Baca petikan di bawah dengan teliti dan kemudian jawab soalan-soalan berikutnya dengan menggunakan perkataan anda sendiri.
Syahadan setelah sudah maka oleh isteri saudagar itu akan keempat hamba raja itu pun disuruhnya seorang memegang air dn seorang disuruhnya menyelampai spu tangan dan seorang membawa santapan dan seorang memegang tempat basuh tangan. Maka raja pun hairanlah melihat kelakuannya  isteri saudagar itu, demikian kelakuannya itu. Maka raja pun bertanya kepada hambanya, “ Betapakah hal kamu sekalian maka tidak pulang selama ini?” Maka jawab hamba raja berempat itu disembahyangkannyalah khabarnya segala hal ehwal itu kepada raja itu. Setelah didengar oleh baginda itu, maka ia pun hairanlah akn dirinya tiadalah berbuat lagi.
Sebermula adapun akan isteri saudagar itu, telah ia melihat kelakuan raja demikian itu maka katanya. “ Hai, Raja kepada hati raja, hamba ini seperti perempuan yang lain ituah? Maka raja tiada tahu malau dn sopan kepad asegala manusia dan tidak takut akan azab Allah Taala. Jikalau hamba mengerjakan pekerjaan yang demikian itu dn lagi tiada diperkenankan oleh Allah sebagai lagi tiada pada segala mahkluk, muka yang mana hamba hendak pandangkan kepad aorang, dan apalah jawabtatkala di Padng Mahsyar di hadapan penghulu Yang Maha Mulia itu. Bahawa sesungguhnya pekerjaan ituakan masyhur juga akhirnya dan lagi apabila didengar oleh suami hamba, nescaya matilah hamba dibunuhnya. Syahadan lagi jikalau perempuan yang tiada berbudi lagi hina zahil akalnyaitu, redalah ia dapat malu dianya tiada takut azab Allah Taala di dalam neraka jahanam lima ratus ribu tahun lamanya itu, tiada ia takut asalkan ia dapat. Demikianlah hamba dengar perihal orang yang menduakan suaminya itu. Adapun raja jikalau hamba hendak berbuat khianat atas hamba raja dapat hamba perikan dia itu.
(Dipetik daripada prosa tradisional 'Hikayat Khoja Maimun' diselenggarakan oleh Abdul Rahman Kaeh dalam antologi Harga Remaja, Dewana Bahasa dan Pustaka)

 1. Berikan maksud rangkai kata disembahyangkanlah khabarnya segala hal ehwal itu
            ( 2 markah )

 1. Jelaskan nasihat isteri saudagar kepada raja seperti yang terdapat dalam petikan di atas.                                                                                                                       (3 markah)
 2. Pada pendapat anda, huraikan faktor-faktor yang menyebabkan berlaku keruntuhan rumah tangga sesebuah keluarga.                                                                 (3 markah)


Jawapan soalan 1
          I.            Maksud rangkai kata ialah melakukan kesilapan yang besar/ kesalahan yang besar
        II.            Alasan yang disebut oleh Si Bayan jika isteri Khoja Maimun memakai pakaian tersebut ialah
 • Jika suami Khoja Maimun bertanya tentang pakaian itu tentu susah untuk dijawabnya.
 • Jika dilihat oleh suaminya pakaian itu dipakai oleh anak raja tentu isteri Khoja Maimun dibunuhnya.
 • Jika isteri Khoja Maimun dibunuh tentu Si Bayan tidak akan mempunyai kawan lagi.
III.  Pendapat  saya, para isteri boleh terdorong untuk berlaku curang ketika suami tiada di rumah kerana
 • Isteri terlalu kesunyian apabila suami sibuk bekerja
 • Si isteri terpedaya oleh hasutan syaitan agar berbuat maksiat
 • Si isteri inginkan kemewahan yang tidak diperoleh daripada suami.

Jawapan  Soalan 2
I.          Maksud rangkai kata tersebut ialah jatuh cinta
III.        Rentetan peristiwa :
•          Bibi Zainab kesunyian lalu duduk di tepi tingkap, memerhatikan keadaan sekeliling sambil berangan-berangan.
•          Seorang anak raja sedang menunggang kuda lalu di hadapan mahligai Bibi Zainab
•          Bibi Zainab dan anak raja berpandangan lalu mereka tersenyum
III.        Perkara yang akan saya lakukan
•          Membaca al-Quran supaya dapat mententeramkan hati dan mendoakan suami selamat
•          Melakukan aktiviti riadah seperti berkelah, bersukan bersama-sama jiran-jiran.
•          Membuat kerja kerja kebajikan seperti berkhidmat di rumah orang tua-tua supaya tidak berasa sunyi

Jawapan soalan 3
I           Perempuan itu dapat masuk ke dalam istana kerana Taif telah bersetuju membunuh anaknya dengan hatinya yang tulus
II.         Perempuan itu ialah
 • Pengawal istana
Keistimewaan perempuan itu jika dia dapat masuk ke dalam istana ialah
 • Daulat Raja Tabristan akan bertambah
 • Umur Raja Tabristan bertambah lanjut
III.        Antara amalan yang perlu diamalkan ialah
 • Membaca untuk menambah pengetahuan
 • Memakan makanan yang berkhasiat dan seimbang
 • Bersenam secara berterusan dan mengamalkan gaya hidup sihat.

Jawapan soalan 4
I.      Maksud rangkai kata tersebut ialah diceritakan segala peristiwa yang berlaku
II.     Nasihat isteri saudagar kepada raja
         Takut kepada azab Allah S.W.T
         Kejahatan yang dilakukan akan diperkatakan sepanjang masa
         Takut azab di dalam neraka jahanam
III.     Pendapat tentang faktor –faktor yang menyebabkan berlaku keruntuhan
          rumah tangga sesebuah keluarga
          Hilang kesefahaman antara suami isteri
          Suami atau isteri yang curang
          Masalah kewangan
          Campur tangan pihak  ketiga seperti keluarga ibu bapaHIKAYAT MERAH SILU

Baca petikan di bawah dengan teliti, kemudian jawab soalan-soalan berikutnya dengan menggunakan ayat anda sendiri.

Setelah beberapa lama Merah Gajah berkahwin dengan Puteri Betong dengan berkat kurnia Allah Taala, Puteri Betong pun hamil. Setelah segenap bulannya, Puteri Betong pun melahirkan seorang anak laki-laki dan diberi nama Merah Silu. Selang beberapa lama kemudian, Puteri Betong pun hamil lagi. Setelah genap bulannya, lahirlah lagi seorang anak lelaki dan diberi nama Merah Hasum.

            Puteri Betong mempunyai sehelai rambut berwarna keemasan di tengah kepalanya, tetapi ia tidak diketahui suaminya sehinggalah pada suatu hari, terlihat suaminya ketika puteri sedang menyikat rambut.

            Kata Merah Gajah kepada isterinya, “Wah adinda, mari hamba bantunkan rambut tuan puteri yang sehelai itu!”

            Jawab tuan puteri itu, “ Jika rambut hamba sehelai itu dicabut oleh tuan hamba, alamat perceraian tuan hamba dengan hamba.”

            Beberapa kali diminta oleh Merah Gajah untuk mencabut rambut itu, tetapi tidak dibenarkan oleh isterinya. Pada suatu hari, semasa isterinya sedang tidur, Merah Gajah mencabut rambut isterinya yang berwarna keemasan itu. Baginda menyangka tiada apa-apa yang akan berlaku. Apabila rambut itu tercabut, keluarlah darah dari liang rambut. Sebaik sahaja darahnya berhenti maka Puteri Betong pun hilanglah.

            Orang suruhan Merah Gajah segera memberitahu ayahanda Raja Muhammad. Ujar hamba sahaya itu, “ Ya tuanku, paduka anakanda tuan kami, Puteri Betong telah hilanglah sebab dibantunnya oleh Merah Gajah sehelai rambutnya di tengah kepalanya!” Setelah Raja Muhammad mendengar khabar inang itu baginda merasa amat marah. Baginda menghimpunkan segala askar pergi mendapatkan Merah Gajah lalu dibunuhnya.

            Setelah Merah Gajah mati, segera orang memberitahu ayahanda Merah Gajah, Raja Ahmad. Kata mereka, “Wah tuanku paduka, anakanda Merah Gajah itu telah mati dibunuh oleh mentuanya sebab ia membantunkan rambut sehelai yang di tengah-tengah kepala Puteri Betong! Pada fikiran anakanda Merah Gajah perbuatannya itu tiada akan mati Puteri Betong kerana mencabut rambut yang berwarna keemasan itu.”

            Sebaik mendengar khabar itu, Raja Ahmad menghempaskan dirinya, mengoyak-ngoyak baju serta mencarik-carik kainnya. Raja Ahmad pun terlalu marah. Dengan serta-merta baginda menghimpunkan segala askar lengkap dengan segala senjatanya.

            Maka pada ketika yang baik, Raja Ahmad pergi menemui Raja Muhammad. Apabila berhadapan askar kedua-dua itu, mereka pun berperang. Tempik sorak segala hulubalang dan rakyat kedengaran amat hebat. Askar kedua-dua pihak ramai yang mati dan luka sebab beramuk-amuk sesama sendiri. Dalam pergaduhan itu matilah Raja Muhammad dan Raja Ahmad.

            Tinggallah Merah Silu dengan Merah Hasum berdua saudara dan saki-baki rakyat yang masih hidup. Mereka menyembah mengaku akan taat setia kepada anak raja kedua itu untuk terus tinggal di dalam negeri itu.

            Tiada beberapa lama kemudian, Merah Silu berkata kepada saudaranya, Merah Hasum itu, “ Hai saudaraku, betapa bicara kita kerana kita ini hanya dua bersaudara tinggal kerana nenek dan ibu bapa kita telah hilang dalam negeri Semerlanga ini! Jikalau kita diam dalam negeri ini, sekali-kali tiada memberi manfaat kepada kita. Baiklah kita pindah dari negeri ini mencari tempat yang baik supaya kita dapat diam di sana.”

            Setelah putus bicara dua bersaudara itu, pada ketika yang baik, mereka pun keluar meninggalkan negeri Semerlanga. Mereka mengikut jalan arah matahari mati. Mereka berhenti di sebuah tempat, dan kemudian meneruskan perjalanan. Dengan takdir Allah SWT, mereka sampai di sebuah negeri bernama Beruana. Mereka membuka perkampungan dan diam di sana, di sebelah- menyebelah sungai itu.

                                    (Dipetik daripada “Merah Silu” dalam antologi Harga Remaja,   Dewan Bahasa dan Pustaka)

                       
1)       Berdasarkan petikan, nyatakan peristiwa yang menyebabkan kematian Puteri Betong.                                                                            (3 markah)

2)      Bagaimanakah keadaan ketika Raja Ahmad berhadapan dengan Raja Muhammad.                                                                      (3 markah)

3)      Berikan maksud rangkai kata membantunkan rambut?              (2 markah)

4)      Apakah yang dimaksudkan dengan meninggalkan negeri?         (2 markah)

5)      Pada pendapat anda,  wajarkah Merah Gajah mencabut rambut isterinya?                                                                                               (3 markah)

6)      Jika anda diberi peluang, bagaimanakah cara untuk menyelesaikan masalah Raja Ahmad dan Raja Muhammad?                                    (3 markah)

7)      Adakah wajar rakyat taat setia kepada Merah Silu dan Merah Hasum?                                                                                                                  (3 markah)

 Cadangan jawapan : 

1)      Peristiwa yang menyebabkan kematian Puteri Betong kerana suaminya, Merah Gajah telah mencabut rambutnya yang berwarna keemasan.

2)      Keadaan ketika Raja Ahmad berhadapan dengan Raja Muhammad iaitu mereka telah berperang dengan menghimpunkan askar masing-masing, kedengaran suara riuh rendah di sebelah kedua-dua pihak dan mengakibatkan kematian rakyat Raja Muhammad dan Raja Ahmad.

3)      Maksud rangkai kata membantunkan rambut iaitu mencabut rambut.

4)      Maksud meninggalkan negeri ialah berpindah.


5)      Pada pendapat saya, tidak wajar Merah Gajah mencabut rambut isterinya kerana menyebabkan kematian isterinya jika rambutnya dicabut.

6)      Cara untuk menyelesaikan masalah Raja Ahmad dan Raja Muhammad iaitu memerlukan perbincangan sebelum membuat keputusan. Selain itu, sikap terburu-buru dalam melakukan sesuatu tindakan. Seterusnya mengusul sesuatu peristiwa sama ada benar atau tidak dengan keadaan yang berlaku.

7)      Wajar rakyat taat setia kepad Merah Silu dan Merah Hasum kerana keturunan waris kepada Puteri Betong dan Merah Gajah. Selain itu, tiada perebutan takhta yang akan berlaku dalam negeri tersebut.

Tiada ulasan:

Catat Ulasan