Isnin, 7 November 2011

Tudingan SPM 2011 - KOMSAS (SAJAK)

SET 1
Baca sajak di bawah dengan teliti, kemudian jawab soalan-soalan yang berikutnya dengan menggunakan ayat anda sendiri.

Kecek – (V)

1
seorang pengarah
membuka akaun semasanya
di sebuah bank ternama
tetapi dalam diam
dia mencantum kemiskinan
orang lain
ke dalam amanahnya
yang telah lama pecah.

2
di kampung
seorang petani
membuka akaun kemiskinannya
di ruang kedaifan
dan mengunci sedozen anak-anaknya
di dalam pagar sengsara
tetapi dia tidak pernah mencantum
kekayaaan orang lain
ke dalam getirnya
yang sudah lama
berumbi.

3
di pantai
seorang nelayan
membuka akaun sengsaranya
di rahang laut ternganga
dan mengurung sederet anak-anaknya
di bawah pusaran nasib
tapi dia tidak pernah mengumpul
kesenangan orang lain
ke dalam kegusarannya
yang telah sekian musim
berlumut
di papan hidupnya.

4
Tuhan tidak pernah mungkir
mencatatkan setiap angka
dan nilai hitungan paling kecil
ke dalam akaun-Nya
di rumah keadilan.

AWANG ABDULLAH
Antologi Dirgahayu Bahasaku
Dewan Bahasa dan Pustaka(i) Dalam rangkap ketiga sajak ini penulis menyatakan sikap seorang nelayan yang wajar dicontohi.
Nyatakan sikap tersebut.
[2 markah]

(ii) Pada pendapat anda, mengapakah seseorang melakukan pecah amah.
[3 markah]

(iii) Huraikan dua pengajaran yang terdapat dalam sajak tersebut.
[4 markah]
Cadangan jawapan set 1 : Sajak Kecek – (v)

(i) Satu sikap seorang nelayan di kawasan pantai yang wajar dicontohi
- Walaupun dibelenggu kemiskinan dan membesarkan anak-anak dalam serba kemiskinan, nelayan tersebut tidak pernah menggunakan hasil titik peluh orang lain.

(ii) Pada pendapat saya, sebab-sebab berlakunya gejala rasuah dalam kalangan masyarakat kita kerana

- Dipengaruhi sikap tamak/ mementingkan diri sendiri
- kurangnya didikan agama / pegangan agama yang tidak kukuh.
- Keinginan untuk menjalani kehidupan yang mewah sedangkan berada di luar kemampuan.

(iii) Pengajaran yang terdapat dalam sajak tersebut
- Kita hendaklah bersikap amanah semasa menjalankan tugas agar mendapat keredaan Allah.
- Kita janganlah mencari kekayaan dengan menindas orang lain agar kehidupan sentiasa dalam keberkatan.
- Kita mestilah bertanggungjawab mencari rezeki yang halal agar dapat menjamin kebahagian keluarga.
SET 2
Baca sajak di bawah dengan teliti, kemudian jawab soalan-soalan yang berikutnya dengan menggunakan ayat anda sendiri.

Kecek – (V)

1
seorang pengarah
membuka akaun semasanya
di sebuah bank ternama
tetapi dalam diam
dia mencantum kemiskinan
orang lain
ke dalam amanahnya
yang telah lama pecah.

2
di kampung
seorang petani
membuka akaun kemiskinannya
di ruang kedaifan
dan mengunci sedozen anak-anaknya
di dalam pagar sengsara
tetapi dia tidak pernah mencantum
kekayaaan orang lain
ke dalam getirnya
yang sudah lama
berumbi.

3
di pantai
seorang nelayan
membuka akaun sengsaranya
di rahang laut ternganga
dan mengurung sederet anak-anaknya
di bawah pusaran nasib
tapi dia tidak pernah mengumpul
kesenangan orang lain
ke dalam kegusarannya
yang telah sekian musim
berlumut
di papan hidupnya.

4
Tuhan tidak pernah mungkir
mencatatkan setiap angka
dan nilai hitungan paling kecil
ke dalam akaun-Nya
di rumah keadilan.

AWANG ABDULLAH
Antologi Dirgahayu Bahasaku
Dewan Bahasa dan Pustaka

(i) Nyatakan kehidupan seorang pengarah seperti yang terdapat dalam sajak tersebut.
[2 markah]

(ii) Pada pendapat anda, mengapakah golongan nelayan di negara kita masih dibelenggu oleh kemiskinan?
[3 markah]

(iii) Jelaskan dua nilai kemanusiaan yang terdapat dalam sajak tersebut.
[4 markah]


Cadangan jawapan set 2 – Kecek (v)

(i) Kehidupan seorang pengarah seperti yang terdapat dalam sajak
- Sibuk mengumpul kekayaan dengan hasil simpanan pelanggannya,
- Semasa menjalankan tugas, dia begitu licik pecah amanah / menggelapkan wang.


(ii) Pada pendapat saya, golongan nelayan di negara kita masih dibelenggu oleh kemiskinan kerana
- Masih menggunakan peralatan tradisional - tidak mendapat tangkapan ikan yang banyak
- Wujudnya orang tengah yang mengaut keuntungan yang lebih.
- Kekurangan modal untuk membeli peralatan moden

(iii) Dua nilai kemanusiaan yang terdapat dalam sajak tersebut
- Nilai amanah – melaksanakan tugas dengan penuh amanah
- Nilai bertanggungjawab – mencari rezeki yang halal
- Nilai kegigihan – gigih berusaha mencari rezeki
- Nilai bersimpati – terhadap nasib golongan kurang berada
- Nilai rasional – dalam menjalani kehidupan.

SET 3
Baca sajak di bawah dengan teliti, kemudian jawab soalan-soalan yang berikutnya dengan menggunakan ayat anda sendiri.

Kecek – (V)
1
seorang pengarah
membuka akaun semasanya
di sebuah bank ternama
tetapi dalam diam
dia mencantum kemiskinan
orang lain
ke dalam amanahnya
yang telah lama pecah.

2
di kampung
seorang petani
membuka akaun kemiskinannya
di ruang kedaifan
dan mengunci sedozen anak-anaknya
di dalam pagar sengsara
tetapi dia tidak pernah mencantum
kekayaaan orang lain
ke dalam getirnya
yang sudah lama
berumbi.

3
di pantai
seorang nelayan
membuka akaun sengsaranya
di rahang laut ternganga
dan mengurung sederet anak-anaknya
di bawah pusaran nasib
tapi dia tidak pernah mengumpul
kesenangan orang lain
ke dalam kegusarannya
yang telah sekian musim
berlumut
di papan hidupnya.

4
Tuhan tidak pernah mungkir
mencatatkan setiap angka
dan nilai hitungan paling kecil
ke dalam akaun-Nya
di rumah keadilan.


AWANG ABDULLAH
Antologi Dirgahayu Bahasaku
Dewan Bahasa dan Pustaka


(i) Nyatakan kehidupan seorang petani seperti yang terdapat dalam sajak tersebut.
[3 markah]


(ii) Pada pendapat anda, apakah usaha-usaha yang boleh dilakukan untuk meningkatkan pendapatan petani?
[3 markah]


(iii) Huraikan tema yang terdapat dalam sajak tersebut.
[3 markah]
Cadangan jawapan set 3 – sajak kecek

(i) Kehidupan seorang petani seperti yang terdapat dalam sajak tersebut.
- Hidup dalam kemiskinan / kedaifan
- Anak-anak petani dibesarkan dalam keadaan serba kekurangan
- Tidak pernah mengambil hasil titik peluh orang lain

(ii) Pada pendapat saya, usaha-usaha yang boleh dilakukan untuk meningkatkan pendapatan petani ialah
- Memberikan bantuan kewangan / modal
- Membantu petani memasarkan sendiri barangan mereka – mengelakkan orang tengah mengaut keuntungan
- FAMA – memberikan khidmat nasihat,
- Memberikan subsidi – benih, baja
- Petani mengusahakan kegiatan sampingan yang lain

(iii) Tema sajak tersebut
- kepentingan sikap amanah dalam kehidupan
- Dalam mencari rezeki, kita perlu amanah kerana wang yang diperoleh digunakan untuk menyara keluarga.
- Golongan yang berjawatan didapati sering kali pecah amanah untuk hidup mewah berbanding golongan yang berpendapatan rendah.

Tiada ulasan:

Catat Ulasan