Jumaat, 23 Oktober 2009

Fokus soalan cerpen SPM 2009

Fokus SPM 2009 - Lambaian Malar Hijau
Soalan:
Baca petikan di bawah dengan teliti kemudian jawab soalan berikutnya dengan menggunakan perkataan anda sendiri.

Daneng merenung jauh ke tengah danau biru.
"Cikgu kasihan melihat cara hidup masyarakatmu."
"Cikgu menganggap kami miskin, bukan? Bukan sahaja
cikgu, ramai orang luar yang simpati akan kami. Tetapi konsep miskin itu tidak ada dalam kamus kami. Seluruh hutan dan belantara ini, danau dan tanah ini, milik kami bersama, milik kami sejak berzaman. Hutan ini tidak membenarkan sebarang kekurangan kepada kami." Daneng bersuara dengan agak serius.
Kekaguman mengisi benak Jo sekali lagi melihat kepetahan anak muridnya itu berpidato. Tidak dapat disangkal lagi bahawa Daneng memang bijak dan mempunyai masa depan yang cerah jika diberi peluang. Keinginan untuk meneruskan niatnya terus membara.
"Tentu sekali! Belantara ini sememangnya satu anugerah.
Tetapi dunia sentiasa berubah. Kemajuan menerpa manusia.
(Antologi Anak Laut,Hal.94)

(i) Mengapakah Daneng menganggap masyarakatnya tidak miskin?
[3 Markah]
(ii) Pada pendapat anda, apakah usaha-usaha yang perlu dilakukan untuk mengubah persepsi masayarakat Orang Asli terhadap kehidupan mereka di negara kita?
[3 markah]
(iii) Senaraikan satu gaya bahasa inversi dan satu gaya bahasa personifikasi yang terdapat dalam petikan di atas? .
[4 markah]
Jawapan:
(i) Daneng menganggap masyarakatnya tidak miskin kerana mereka menganggap bahawa hutan dan belantara milik mereka.Selain itu, hutan tersebut menyediakan semua keperluan yang dikehendaki.
(ii) Usaha yang perlu dilakukan ialah kemudahan pendidikan untuk mereka hendaklah diperbanyak dan diperlengkap. Selain itu, kerajaan hendaklah membina petempatan yang mempunyai kemudahan infrastruktur yang lengkap untuk mereka. Seterusnya, masyarakat tidak sepatutnya memiinggirkan mereka dalam apa-apa juga aktiviti atau program yang diadakan.
(iii) Gaya personifikasi dalam petikan ialah Kemajuan menerpa manusia.Contoh gaya bahasa inversi pula ialah Tidak dapat disangkal lagi bahawa Daneng memang bijak dan mempunyai masa depan yang cerah jika diberi peluang.

Tiada ulasan:

Catat Ulasan